Categories
General

De danske SMV’er skal digitalisere, men formår ikke

Danmark er overordnet ét af de mest digitale samfund i verden, men virksomhederne er begyndt at sakke bagud ift. digitale vækstmuligheder. Hvis virksomhederne skal blive i stand til at skabe ny vækst, skal de gribe mulighederne i de digitale teknologier.


De store (og ressourcestærke) virksomheder er mere digitaliserede end de små og mellemstore, der har sværere ved at komme i gang med digitalisering. Manglende interne it-kompetencer sløver virksomhedernes digitale udvikling (Digitalt Vækstpanel, 2017) .

En international undersøgelse af 16.000 virksomheder på tværs af 14 brancher viser, at virksomheder kan opnå et investeringsafkast (ROI) på minimum 30% ved at investere i digitale teknologier. Markedsledere kan desuden opnå ROI på helt op til 70% (World Economic Forum, 2018).

De danske virksomheder vil gerne digitalisere, men de har bl.a. svært ved at forstå værdien og ved at finde den fornødne tid. Lifestyle & Design Cluster har, på vegne af Erhvervsstyrelsen og EU’s socialfond, identificeret en række barrierer, der star i vejen for de danske virksomheders digitalisering;

Digitalisering er et virksomheds-bredt projekt, der skal forankres i ledelsen.

Et typisk scenarie i mindre virksomheder er, at it-afdelingen (der sagtens kan bestå af blot én medarbejder) får ansvaret for digitalisering. For ledelsen giver det mening at it-afdelingen får ansvaret, for tankegangen er typisk at implementering af digitale teknologier må være samme ansvarsområde som it-drift.

Men digitalisering er et virksomhedsbredt projekt, der skal forankres i ledelsen. It-afdelingen er ikke det rigtige sted at søsætte digitaliseringseventyret.

77% af de adspurgte virksomheder i Lifestyle & Design Clusters undersøgelse svarer, at ansvarshavende afdelinger og medarbejdere ikke tilføres de fornødne ressourcer for at gennemføre digitaliseringsprojekter.

Fredag eftermiddag synes ledelsen at digitalisering lyder smart, men mandag morgen er medarbejderne igen travlt beskæftiget med at drifte virksomheden i stedet for at udvikle den.


Digitalisering stiller krav til mere end blot det digitale. Det handler om transformation

Den digitale transformation handler ikke kun om ny teknologi og digitalisering af analoge processer. Den handler i allerhøjeste grad om det grundlæggende i virksomhederne; mennesker, tankegang, kompetencer og kultur.

Det er, ifølge Vassard & Smed (2019), ikke teknologien, der gør forretningen god, men medarbejdernes evne til kontinuerligt at turde innovere og udfordre konkurrenternes forretningsmodeller og værditilbud.

“Virksomheder kan digitalisere alt det de vil, men hvis ikke de formår at skabe den rigtige kultur hos deres ansatte, forstå deres kunders behov og bruge teknologien til at løse de rigtige problemer, så er den digitale indsats spildt. Transformationen handler om virksomhedens opgør med bureaukrati og kontrol, incitamentsstrukturer og forestillingen af, hvornår noget er en succes.”

(Vassard & Smed, 2019)

Det er ikke længere rentabelt at være faglig specialist. Udviklingen peger i stedet på strategiske specialister

Fremhævet forskning af bl.a. Region Nordjylland (2016) og Wæhrens m.fl. (2018) har undersøgt fremtidens kompetenceprofil, for fremadrettet er det ikke længere tilstrækkeligt med gode faglige kundskaber.

At administrere workflows og arbejdsprocesser bliver vigtigere end udførelsen af selve arbejdet.

Organisatoriske, relationelle og kommunikative kundskaber – blødere kundskaber – bliver vigtigere, fordi fremtidens fremstillingssystem kan tage vare på sig selv.

Det understøttes desuden af Bughin m.fl. (2018) og Gerbert m.fl. (2015), der mener at fremtidens digitale og automatiserede arbejdsplads kræver medarbejdere med et bredere udvalg af sociale, kognitive og emotionelle kundskaber. At administrere workflows og arbejdsprocesser bliver vigtigere end udførelsen af selve arbejdet.

Men fremtidens kompetenceprofil er ikke så langt ude i fremtiden som man kunne tro. F.eks. består en mejerists arbejde i dag, i grove træk, af monitorering af et digitaliseret og automatiseret fremstillingssystem. I fremtiden er fremstillingen fuldt autonom og overvågningen foretages af kunstig intelligens.


  • Bughin, J., Hazan, E., Lund, S., Dahlström, P., Subramaniam, A., & Wiesinger, A. (2018). Automation and the workforce of the future. Hentet 17. september 2018, fra https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce
  • Digitalt Vækstpanel. (2017). Danmark som digital frontløber. Hentet fra https://em.dk/publikationer/2017/danmark-som-digital-frontloeber/
  • Gerbert, P., Lorenz, M., Rüßmann, M., Waldner, M., Justus, J., Engel, P., & Harnisch, M. (2015). Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. Hentet fra https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.aspx
  • Lifestyle & Design Cluster. (2017). Digitalt kulturchok. Hentet fra http://ldcluster.com/stor-rapport-digital-vaekstkultur-faa-dit-digitale-kulturchok/
  • Region Nordjylland. (2016). FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland. Hentet fra http://fremkom.dk/wp-content/uploads/2016/04/Fremkom_Aarsrapport_Hovedrapport_2016_web.pdf
  • Vassard, O., & Smed, N. (2019, februar 8). Dette er et af de tydeligste beviser på misforståelsen af digital transformation. Børsen. Hentet fra https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/218491/artikel.html
  • World Economic Forum. (2018). Maximizing the Return on Digital Investments. Hentet fra http://www3.weforum.org/docs/DTI_Maximizing_Return_Digital_WP.pdf
  • Wæhrens, B. V., Lassen, A. H., Nørgaard, B., & Clausen, N. R. (2018). Labour 4.0: Kompetencer til fremtidens industri. Aalborg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *